Aandeel FTE naar functiegroep en type contract

Hier zie je voor de gekozen regio en branche per functiegroep het aandeel FTE per type contract. Met het tijdfilter kun je jaren en kwartalen selecteren. De functiegroep 'Overige' betreft alle functiegroepen binnen de gekozen branche die niet apart zijn weergegeven in de grafiek, omdat er onvoldoende data beschikbaar is. Functiegroepen waarvan het aantal flex-medewerkers lager is dan 10 én het aandeel flex kleiner is dan 5% worden weergegeven als 100% vast contract.

Vast/Flex:

 • Het gaat hier om de onderlinge verhouding tussen het aantal medewerkers met een vast en flexibel contract. Onder flexibel contract wordt verstaan een contract waar (een deel van) de uren niet vastgelegd zijn. Het gaat hier niet alleen om oproepkrachten of nul­-urencontract, maar ook om min-maxcontracten waar een deel van het contract flexibel. Het maakt niet uit of het om een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd gaat.
 • Het aantal personen met een flexcontract is vaak laag waardoor er vaak sprake is van een celvulling van minder dan 10 personen. Er zijn hier maar twee categorieën (vast en flexibel), dus een tweede kleine groep filteren is niet mogelijk.
 • Er is hier voor een andere weg gekozen met meerdere voorwaarden, indien:
  Het aantal personen met contract ‘vast’ hoger is dan 10, én
  Het aantal personen met contract ‘flex’ is lager dan 10, én
  Bij de onderlinge verhouding tussen vast/flex is het aantal flexkrachten kleiner dan 5%
 • Dan wordt het percentage van personen met een vast contract opgehoogd naar 100% en vallen de flexkrachten weg. Zo kan alsnog getoond worden hoeveel personen er per regio/branche/functierubriek zijn met een contract ‘vast’. Het percentage van de onderlinge verhouding wordt wel iets hoger, maar zit dicht tegen het echte percentage aan.
 • Als het percentage flexkrachten hoger is dan 5%, dan worden geen data getoond over de onderlinge verhouding
 • Als er bij zowel vast als flexibel meer dan 10 personen zijn, dan wordt uiteraard de onderlinge verhouding tussen deze twee groepen getoond. 

Peilmoment: per kwartaal

Bron: PFZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by