Voltijdbanen per kwartaal

Hier zie je voor de gekozen regio en branche per kwartaal de ontwikkeling van de voltijdbanen (FTE) door de tijd heen.

Arbei
dsvolume: De hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productieproces, uitgedrukt in arbeidsjaren. Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur (exclusief overwerk, na aftrek van ADV). Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen zijn.

Voor het vaststellen van de regionale cijfers is uitgegaan van de woongemeente van werkenden.

Peilmoment: Deze grafiek wordt ieder kwartaal aangevuld met nieuwe cijfers.

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by