Binnenlandse pendel Zorg en Welzijn

Hier zie je voor de gekozen regio per jaar de inkomende en uitgaande pendel en het verschil daartussen. De inkomende pendel is berekend door het aantal medewerkers dat buiten de regio woont te delen door het totaal aantal medewerkers. Voor de uitgaande pendel wordt eerst het aantal medewerkers binnen Zorg en Welzijn bepaald dat woont in de regio maar werkt buiten de regio. Vervolgens wordt dit aantal gedeeld door het totale aantal inwoners in de regio dat werkt binnen de sector Zorg en Welzijn. Met het filter branche kunnen ook de pendelcijfers worden getoond voor alle economische activiteiten in plaats van alleen voor Zorg en Welzijn.

LET OP: Voor de branche Zorg en Welzijn zijn de pendelcijfers alleen gebaseerd op de branches 1) ziekenhuizen, UMC's en ov. med. spec. Zorg, 2) huisartsen en gezondheidscentra,  3) overige Zorg en Welzijn. Voor alle andere branches binnen Zorg en Welzijn wordt de aanname gedaan (door CBS) dat de medewerkers binnen deze branches werkzaam zijn binnen de regio waarin zij ook wonen. Hierdoor komt de pendel voor alle branches binnen Zorg en Welzijn met uitzondering van de drie genoemde per definitie uit op 0%.

Inkomende binnenlandse pendel: Het aantal banen van werknemers die in een regio werken en daar niet wonen, als percentage van alle banen in die regio. Voor de pendelcijfers worden er vier branches geregionaliseerd met werkregio, te weten de UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen en de branche ‘Overige zorg’. Bij de andere branches is de aanname dat men niet werkt op de vestiging van bedrijven, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor men per definitie woont en werkt in dezelfde regio. Het pendelpercentage wordt behalve voor de sector zorg en welzijn ook voor het totale aantal werknemersbanen weergegeven. Banen van werknemers met een onbekende woon- of werkregio worden niet meegenomen in de cijfers, net als banen van werknemers die niet in Nederland woonachtig zijn.

Uitgaande binnenlandse pendel:
Het aantal banen van werknemers die in een regio wonen en daar niet werken, als percentage van alle banen van werknemers die wonen in die regio. Voor de pendelcijfers worden er vier branches geregionaliseerd met werkregio, te weten de UMC’s, overige ziekenhuizen, huisartsen en de branche ‘Overige zorg’. Bij de andere branches is de aanname dat men niet werkt op de vestiging van bedrijven, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis, waardoor men per definitie woont en werkt in dezelfde regio. Het pendelpercentage wordt behalve voor de sector zorg en welzijn ook voor het totale aantal werknemersbanen weergegeven. Banen van werknemers met een onbekende woon- of werkregio worden niet meegenomen in de cijfers, net als banen van werknemers die niet in Nederland woonachtig zijn.

Pendelsaldo Zorg en Welzijn: Voor de banen in de sector Zorg en Welzijn wordt het pendelsaldo weergegeven. Dit wordt berekend door het percentage van de inkomende pendel te verminderen met het percentage van de uitgaande pendel.

Peilmoment: De cijfers over 2019 worden in de eerste helft van 2021 verwacht.

Bron: CBS AZW

Annotaties aan grafiek toevoegen
Voeg opmerkingen toe

POWERED BY

powered by